News

A better solution than force majeure? The insurance policy [RO]

Într-un context economic în care abundă dezbaterile despre „forța majoră”, articolul de față vine să propună mediului de afaceri o alternativă practică imediată și eficientă, menită să asigure supraviețuirea companiilor  în actuala conjunctură dominată de incertitudine. Atragem atenția asupra gradului ridicat de subiectivitate la care se expun partenerii contractuali atunci când, pentru a justifica neexecutarea obligațiilor contractuale, invocă un caz de forță majoră.

Ca urmare a măsurilor complet excepționale și a reacției publice cu privire la coronavirus, este de așteptat ca mediul de afaceri să resimtă o puternică lovitură, ale cărei efecte se vor resimți cu precădere în a doua jumătate a anului 2020. În aceste condiții se naște întrebarea legitimă dacă pierderile provocate de epidemia de COVID – 19 pot fi acoperite de polițele de asigurare încheiate de operatorii economici.

Verifică polițele de asigurare

Achiziționată în mod uzual împreună cu o poliță de asigurare de bunuri, asigurarea de pierderi financiare din întreruperea afacerii (business interruption) acoperă, de regulă, daunele cauzate de întreruperea activității ca o consecință a distrugerii sau pierderii bunurilor folosite în  mod curent în activitate. Astfel, în mod obișnuit, pentru activarea mecanismului asigurării de tip business interruption este necesară existența unor daune de natură fizică asupra bunurilor asigurate care să determine, în mod complementar, întreruperea activității.

Cu titlu preliminar trebuie analizat conținutul clauzelor din contractul de asigurare pentru bunuri, verificând posibilitatea ca polița să fie aplicată și pentru situația în care deși bunul nu este distrus sau deteriorat beneficiarul se găsește într-o imposibilitate obiectivă de a mai folosi respectivul bun (e.g., restaurantele).

Ulterior, trebuie acordată o atenție sporită asupra riscurilor standard asigurate. În acest sens, asigurarea pentru pierderi financiare poate include, cu titlu de acoperire suplimentară, și daunele produse ca urmare a întreruperii activității din ordinul autorităților pe fondul unei boli epidemiologice. Într-un astfel de caz trebuie analizat dacă prevederile contractuale menționează generic faptul că bolile epidemiologice intră sub incidența riscurilor asigurate sau dacă acestea detaliază concret anumite epidemii pentru care polița este sau nu aplicabilă.

Recomandarea practică pentru titularii unor polițe de asigurare – business interruption este de a analiza atent conținutul clauzelor privind întreruperea activităților din cauza bolilor epidemiologice în vederea determinării dacă daunele produse de  efectele pandemiei de COVID – 19 sunt sau nu considerate un risc asigurat. În cazul unui răspuns pozitiv, trebuie urmată procedura contractuală de notificare a asiguratorului în vederea pregătirii tuturor documentelor necesare, pentru obținerea despăgubirilor.

Mai bine mai târziu decât niciodată!

În situația în care operatorii economici nu au preîntâmpinat apariția unor astfel de riscuri (cine s-ar fi gândit?) sau dacă polițele de asigurare nu oferă sprijinul scontat, ne întrebăm dacă la momentul de față soluția salvatoare mai poate veni din domeniul asigurărilor.

Deși încă în curs de dezvoltare, piața de asigurări din România a împrumutat deja instrumente de asigurare moderne menite să răspundă inclusiv consecințelor negative ale unei epidemii în cadrul activității de zi cu zi a unei companii. Există o mare probabilitate ca asiguratorii din România să fie astăzi reticenți în a încheia polițe clasice de asigurare pentru business interruption sau loss of profit, cu acoperire expresă pentru daunele cauzate ca urmare a întreruperii activității din cauza coronavirusului, atât timp cât „riscul” asigurat capătă încet, dar sigur, caracter de certitudine.

Așadar, un instrument ce se poate dovedi a fi foarte folositor în următoarele luni este asigurarea pentru riscul de neplată a datoriilor (asigurarea de credit comercial), al cărei scop este de a degreva creditorii de riscurile inerente la care se expun în momentul în care debitorii nu își execută la timp obligațiile. Or, problemele de cash flow sunt printre principale riscuri pe care operatorii economici se așteaptă să le suporte în perioada următoare.

Un astfel de produs, deși sofisticat în aparență, este tranzacționat în mod curent pe piețele occidentale dezvoltate. Durata medie de negociere și încheiere a unui astfel de contract de asigurare este de aproximativ 30-60 de zile, perioadă în cadrul căreia are loc un proces de analiză asupra bonității partenerilor contractuali ai beneficiarului. În acest sens este util de menționat că o poliță standard de credit comercial nu include bolile epidemiologice în categoria pierderilor financiare care nu sunt acoperite de asigurare – excluderile.

Ca răspuns la efectele negative produse de Ebola în anul 2014, asiguratorii din Londra, pornind de la principiile clasice ale asigurării de tip business interruption, au creat un produs dedicat exclusiv întreruperilor cauzate de epidemii (pandemic disease business interruption insurance).

Mai mult, în vederea diminuării efectelor negative produse de coronavirus, la momentul de față se află în curs de dezvoltare pe piața din Marea Britanie două noi produse de asigurare al căror scop final este de a diminua prejudiciile produse companiilor în contextul epidemiei actuale. Conform informațiilor disponibile în surse publice, noile asigurări vor acoperi atât pierderile efective suferite cât și eventualele costurile suplimentare suferite de către operatorii economici ca urmare a întreruperii activității din ordinul autorităților publice.

În concluzie, considerăm că momentele de criză necesită soluții moderne și adaptate, menite să anticipeze și cele mai sumbre scenarii preconizate, iar piața asigurărilor, la prima vedere, poate să furnizeze instrumente complexe în acest sens.

Articol publicat și pe wall-street.ro, aici.