Privacy Notice [Ro]

For the English version please click here.

Prezenta Notă de informare a fost redactată pentru utilizatorii site-ului www.furtunalaw.ro și va fi actualizată periodic potrivit dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Scopul prezentei Note de Informare este acela de a vă informa privire la:

 1. Definițiile termenilor utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 2. Cine este www.furtunalaw.ro
 3. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta
 4. Ce date cu caracter personal colectează Furtună și Asociații
 5. Modul de colectate a datelor cu caracter personal și perioada de stocare a acestora
 6. Scopul și temeiul legal al procesărilor
 7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți
 8. Care sunt drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți exercita efectiv
 9. Datele cu caracter personal ale copiilor – trebuie să aveți peste 16 ani
 10. Ce măsuri de securitate a luat Furtună și Asociații pentru protecția datelor cu caracter personal
 11. Link-uri către alte site-uri web
 12. Modificări ale Notei de Informare
 13. Informații privind autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal

 1. Definițiile termenilor utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal

ANSPDC este abrevierea denumirii Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor, autoritate publică independentă din România responsabilă cu asigurarea respectării protecției datelor cu caracter personal; Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau

punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; Restricționarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; Operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; Persoană împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; Destinatar poate fi orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau un alt organism, la care sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă sunt terți sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete particulare în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a statelor membre nu sunt considerate entități destinatare; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice trebuie să respecte normele aplicabile de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării; Parte terță poate fi o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; Consimțământ al persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; Încălcarea securității datelor cu caracter personal reprezintă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la: distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

2. Cine este www.furtunalaw.ro

www.furtunalaw.ro este site-ul oficial al Furtună și Asociații SPARL, societate românească de avocați, membră a Baroului București (înființată prin Decizia Baroului București no.227/2018) și având număr unic de înregistrare fiscală: RO 38819607.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului GDPR, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.furtunlaw.ro, Furtună și Asociații are calitatea de operator al datelor cu caracter personal, iar vizitatorii site-ului au calitatea de persoane vizate.

3.    Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta

Biroul nostru se află pe Str. Dionisie Lupu, Nr. 56, et. 1, ap. 4, Sector 1, București.

Ne puteți contacta oricând direct la:

e-mail: [email protected] tel: +4 031 425 67 49

4.    Ce date cu caracter personal colectează Furtună și Asociații

În general, datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți  controlul asupra informațiilor pe care ni le furnizați.

Pentru o mai bună înțelegere, am grupat pe categorii, datele cu caracter personal pe care Furtună și Asociații le poate prelucra prin intermediul site-ului web, după cum urmează:

 • informații tehnice standard de conectare la internet, care pot include: informații despre computerul sau dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul nostru (tipul dispozitivului, sistemul de operare, rezoluția ecranului, limba, țara în care vă aflați, tipul browser-ului web folosit etc.), o versiune trunchiată a adresei IP sau preferințele dumneavoastră cu privire la cookie-urile care prelucrează datele cu caracter personal;

* IP – ul este colectat și stocat într-un format anonimizat prin suprimarea ultimului octet, astfel încât IP-ul complet nu ajunge niciodată la serverele noastre;

 • date statistice cum ar fi: orașul de unde se realizează conexiunea cu site-ul nostru, informații demografice, numărul vizitatorilor, intervalul și durata accesării site-ului, ponderea de vizualizare a secțiunilor precum și alte informații privind interesele și acțiunile online ale vizitatorilor site-ului nostru;

 5.    Modul de colectare a datelor cu caracter personal și perioada de stocare a acestora

Datele cu caracter personal pot fi colectate de către Furtună și Asociații în două modalități: a. Colectăm automat în momentul accesării site-ului datele tehnice mai sus menționate, precum: versiunea trunchiată a adresei IP, sistemul de operare al terminalului, tipul browser-ului, rezoluția ecranului etc.

În general, folosim cookie-uri pentru a colecta informațiile menționate mai sus, care sunt esențiale pentru funcționalitatea și securitatea site-ului nostru web.

Dacă doriți să aflați mai multe despre toate cookie-urile implementate pe site-ul nostru, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie Policy.

Toate datele cu caracter personal mai sus indicate sunt stocate pe serverele furnizorilor noștri de găzduire web care au luat măsuri de înaltă securitate pentru respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – Regulamentul GDPR. b. Toate datele cu caracter personal furnizate de cookie-urile Google Analytics integrate în site-ul nostru web vor fi colectate numai după obținerea consimțământului persoanei vizate cu ajutorul Cookiebot. Perioada de stocare datelor: Furtună și Asociații stochează datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor implementate în cadrul www.furtunălaw.ro potrivit perioadelor indicate în secțiunea Cookie Policy.

6.    Scopul și temeiul legal al prelucrărilor

Furtună și Asociații prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web în următoarele scopuri și temeiuri: a. datele tehnice standard de conectare sunt necesare pentru a asigura din punct de vedere tehnic funcționalitatea, optimizarea și securitatea site-ului nostru web.

Datele tehnice sunt procesate pentru a vă facilita accesul la site-ul nostru (de exemplu, pentru a ajusta dimensiunea site-ul potrivit caracteristicilor dispozitivul utilizat), pentru a recunoaște și a opri orice utilizare necorespunzătoare a site-ului, etc.

Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera f) din Regulamentul GDPR, care ne permite să prelucrăm datele personale atunci când acestea sunt necesare în scopul intereselor noastre legitime – funcționalitatea site-ului web. b. datele cu caracter personal din această categorie sunt colectate pentru a îmbunătăți serviciile noastre, precum și în scopuri de marketing. Este posibil să colectăm date statistice agregate analitice, așa cum acestea au fost mai sus definite, folosind cookie-uri create de alte companii precum Google Analytics.

Conform politicii Google Analytics, „Google Analytics este un instrument simplu, ușor de utilizat, care îi ajută pe proprietarii de site-uri să măsoare modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul unei pagini web.

Pe măsură ce un utilizator navighează între paginile web, Google Analytics oferă proprietarilor de site-uri etichete JavaScript (biblioteci) pentru a înregistra informații despre pagina pe care un utilizator a văzut-o, de exemplu, adresa URL a paginii.

Bibliotecile JavaScript Google Analytics utilizează cookie-uri HTTP pentru a „aminti” ce a făcut un utilizator în paginile/interacțiunile anterioare cu site-ul web. ”

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor sunt procesate într-o formă anonimizată care să nu permită identificarea directă a vizitatorilor noștri.

Colectarea informațiilor standard și a detaliilor privind activitățile vizitatorilor noștri ne ajută să le putem oferi o experiență mai bună în viitor.

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul utilizat pentru accesarea site-ului nostru și aveți un control deplin asupra utilizării acestora.

Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor modificând setările browser-ului utilizat. Totodată, cookie-urile care sunt deja stocate pot fi șterse în orice moment.

Pentru mai multe informații legate de cum puteți modifica sau șterge datele prelucrate de către fiecare cookie, consultați secțiunea Cookie Policy. Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR – consimțământul persoanei vizate.   Vă informam că, în orice moment,  puteți să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, modificând setările cookie-urilor din secțiunea Cookie Policy. Comunicarea opțiunii dumneavoastră sau retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing va opera pentru viitor și nu afectează prelucrările deja efectuate. Menționam faptul că, în nicio situație, furnizarea serviciilor noastre nu este condiționată și nici este influențată de opțiunea dumneavoastră cu privire la procesările realizate în scopuri de marketing. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați anumite date cu caracter personal, care ne sunt necesare pentru funcționalitatea și securitatea site-ului nostru, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: dacă nu doriți să ne furnizați date privind dispozitivul utilizat, server-ul nostru nu va ști care este formatul în care trebuie să fie afișat site-ul nostru pentru a putea fi deschis pe dispozitivul dumneavoastră.

7.    Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Angajații noștri: Angajații noștri și avocații colaboratori care au acces la date cu caracter personal au fost instruiți să respecte confidențialitatea acestora. Dezvoltarea afacerii: Furtună și Asociații nu va transmite niciodată terților datele cu caracter personal colectate în scopuri de marketing direct. Încercăm să facem tot ce este mai bun în domeniul nostru, iar uneori alegem să colaborăm cu alte companii pentru a îndeplini anumite funcții administrative specifice acestora, precum: trimiterea de e-mailuri, mentenanță IT, găzduire web sau servicii similare celor oferite de către Google Analytics. În aceste situații, colaboratorii și furnizorii Furtună și Asociații au acces numai datele cu caracter personal de care au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile specifice pentru care au fost contractați.

De exemplu, folosim:

 1. pentru servicii de găzduire web: Romarg SRL– dacă doriți să aflați mai multe despre politica lor de confidențialitate, o puteți găsi aici;
 2. pentru monitorizarea activității site-ului web: Google Analytics– dacă doriți să aflați mai multe despre activitatea lor, consultați Cookie Policy.
 3. pentru memorarea opțiunilor cu privire la modul de utilizare al cookie-urilor: Cookiebot – dacă doriți să aflați mai multe despre politica lor de confidențialitate, o puteți găsi aici.

Cerințe legale: Datele cu caracter personal colectate pot fi comunicate autorităților, instituțiilor, instanțelor sau organelor abilitate în cazul în care această prelucrare este necesară potrivit legislației aplicabile.

8.    Care sunt drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți exercita efectiv

Furtuna și Asociații, în calitate de operator, a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că următoarele drepturi ale persoanelor vizate sunt respectate: Dreptul de acces Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, de a avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate; Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal procesate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat incluzând și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment. Dreptul la rectificare Aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate de către operator. Rectificarea trebuie comunicată de către operator, fiecărui destinatar la care au fost transmise datele persoanei vizate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile). Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) Aveți dreptul de a solicita să vă fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru realizarea prelucrării; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor în cazul în care: (i) contestați exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; (ii) prelucrarea este ilegala și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; (iv) vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate; Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat Aveți dreptul de a de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. În acest sens, menționăm faptul că Furtună și Asociații nu utilizează aplicații informatice, algoritmi, inteligență artificială sau automatizări pentru a lua decizii automate (fără intervenția factorului uman) și care să vă producă efecte juridice.

Pentru a vă exercita drepturile mai sus enumerate ne puteți trimite cererea dumneavoastră, (însoțită de datele dumneavoastră de contact) atât electronic la adresa de e-mail [email protected] cât și prin poștă cu scrisoare recomandată și confirmare de primire la adresa: Str. Dionisie Lupu, Nr. 56, et. 1, unitatea 4, Sector 1, București.

9.    Datele cu caracter personal ale copiilor – trebuie să aveți peste 16 ani

Furtună și Asociații nu colectează date cu caracter personal ale persoanelor vizate care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne trimiteți date cu caracter personal și să rugați responsabilul legal să ne contacteze.

10.    Ce măsuri de securitate a luat Furtună și Asociații pentru a proteja datele cu caracter personal

Furtună și Asociații și-a asumat responsabilitatea de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind protecția vieții private, asigurării securității datelor cu caracter personal, precum și în vederea evitării pierderii, alterării, accesului, modificării, distrugerii sau dezvăluirii neautorizate a datelor, după cum urmează: a. angajații și colaboratorii Furtună și Asociații care au acces la bazele de date sunt expres nominalizați; accesul la sistemul informatic se realizează utilizând conturi și parole individuale care sunt modificate periodic; b. toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii care sunt în contact cu datele cu caracter personal acționează în conformitate cu principiile și politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de legislația aplicabilă. Astfel, aceștia au fost informați și au obligația să respecte dispozițiile Regulamentului GDPR prin semnarea Acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal sau ca efect al legii; c. angajații și colaboratorii Furtună și Asociații au acces doar la datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii și numai în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor; d. calculatoarele și terminalele utilizate pentru accesarea sistemului informatic sunt protejate prin parolă și au actualizări de securitate antivirus, antispam și firewall; e. datele cu caracter personal sunt imprimate, doar de către utilizatorii autorizați, dacă este necesar pentru realizarea activității sau potrivit obligațiilor legale;

Vă rugăm, de asemenea, selectați cu atenție ce date cu caracter personal alegeți să trimiteți, inclusiv la adresele de e-mail indicate pe site. Internetul sau e-mailurile nu sunt spații impenetrabile, iar o eroare tehnică inopinată poate provoca un eveniment nefericit care să implice datele cu caracter personal transmise.

11. Link-uri către alte site-uri web

Pe site-ul nostru puteți găsi link-uri și către alte organizații sau pagini web. Această Notă de Informare nu acoperă și datele cu caracter personal prelucrate de către aceștia.

Dacă decideți să accesați link-urile afișate pe site, vă încurajăm să citiți cu atenție Nota acestora de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În general Nota de informare poate fi găsită în partea de jos a site-urilor web.

12. Modificări ale Notei de Informare

Având în vedere că suntem în continuă dezvoltare, platforma noastră va avea în curând și alte noi funcții, iar Nota de Informare va fi actualizată în consecință.

Pentru a vă menține informați, publicăm întotdeauna cea mai recentă versiune a Notei de Informare pe site-ul nostru web. Versiunea curentă a acestei Note de Informare fost actualizată la data de 23.03.2020. Vă asigurăm că modul în care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal este în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR.

Dacă aveți întrebări cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected].

13. Informații privind autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate de către Furtună și Asociații, aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru la adresa: [email protected] sau de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri. Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: Formular plângere: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala Link de contact: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro Website: https://www.dataprotection.ro/ Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon:           +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

Fax:                  +40.318.059.602